Minőségpolitika

A FORNETTI Kft. minőség és élelmiszerbiztonsági politikája

Termékeink minősége sokféle követelménynek, többek között az érvényben lévő jogszabályoknak, rendeleteknek, a Vevői elvárásoknak, valamint az élelmiszerbiztonsági szabályoknak kell, hogy megfeleljen. Termékeinket szabályozott körülmények között, rendszeres ellenőrzés mellett állítjuk elő és szállítjuk ki, annak érdekében, hogy eleget tegyenek a mindenkori termékkövetelményeknek (termék- biztonság, minőség, jogszerűség, folyamatok és specifikációk). Mindenkor törekszünk arra, hogy a velünk szemben támasztott elvárásoknak maradéktalanul eleget tudjunk tenni.

Dolgozóink a megfelelően szabályozott gyártási és a jogszabályokat mindenben kielégítő higiéniai gyakorlat, valamint az élelmiszerbiztonsági- és környezetvédelmi előírások szem előtt tartásával végzik munkájukat, hogy termékeink mindenkor biztonsággal fogyaszthatók legyenek, és kielégítsék Vásárlóink igényeit.

Cégünk mindent megtesz a termékek minőségének köszönhető tekintély megőrzéséért, a minőség mindenek felett való érvényesítéséért és népszerűsítéséért, a minőség és az arculat kapcsolatának folyamatos frissítéséért a dolgozói és a fogyasztói köztudatban. Ezt azonban csak úgy érhetjük el, ha Társaságunk minden dolgozója munkáját teljes felelősséggel végzi. Ennek megvalósítására a termelési folyamatban résztvevő dolgozókat bevonjuk a minőséget javító változások megvitatásába és kiértékeljük észrevételeiket. A rendszer felelősségteljes működtetéséért minden dolgozó egyéni felelősséggel tartozik.

Cégünk a fenntarthatóság szemléletmódjának, elterjesztésének elkötelezett támogatója, tevékenysége során a gazdaságosabb és környezetkímélőbb működésre törekszik, hozzájárul a társadalmi feltételek javításához munkatársai mindennapi munkájuk során ezen elvekre figyelemmel látják el feladataikat

Céljaink eléréséhez szükségünk van a dolgozók közötti jó kommunikációra, a munkatársak képzésére a rendszer elméleti és gyakorlati használatáról. Munkatársaink naprakész felkészültségét szakmai oktatásokkal és tanfolyamokon való részvétellel biztosítjuk, melynek segítségével teljesebb képet kapnak a piaci elvárásokról, a technológiai és technikai újdonságokról. Mindez a továbblépés és fejlődés alapja.

Minden dolgozónknak nyitottnak és fogékonynak kell lenni a Vásárlók minden, a termékek minőségére és a vásárlói szokásokra vonatkozó, visszajelzése iránt. Célunk a fogyasztók egészségének, érdekeinek és kívánságainak maximális szem előtt tartása és tisztelete, ehhez Vevőinkkel szoros kapcsolatot tartunk fenn, annak érdekében, hogy folyamatosan tájékozódni tudjunk igényeikről és elvárásaikról, megnyerjük bizalmukat, azt megtartsuk, elérve ezzel megelégedettségüket.

Elsődleges szempont továbbá a cég piacvezető szerepének megőrzése és a minőség folyamatos javítása. A sikeres piaci szereplés első számú feltétele a kiváló minőségű termékek előállítása, a megbízhatóság, valamint az etikus üzleti viselkedés, melyért minden munkatársunknak elkötelezettséget kell vállalnia. A kiváló minőség elérése érdekében célunk a beszállítóink, alvállalkozóink folyamatos felügyelete, illetve a megfelelő kommunikáció biztosításával bevonásuk a folyamatos fejlesztésbe. Termékeink állandó minőségét a Fornetti védjegy garantálja.

A minőség nem csak cél, a legfontosabb eszköz

Társaságunk versenyképességének alapja a fogyasztói elismerés. Törekszünk arra, hogy a vállalat minden szintjén a minőségközpontú szemlélet és felelősségérzet váljon napi gyakorlattá. Ezen célok megvalósításához szükségesnek éreztük az IFS Food és az FSSC 22000 élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetését, tanúsítását és működését.

Kecskemét, 2019.09.02.

Herczeg István
ügyvezető igazgató 

  
Napról napra közel 1 millió ember fogyasztja a Fornetti termékeket. A fogyasztóink igényeihez igazodva a kínálat folyamatos megújítására helyezzük a hangsúlyt.
A Fornetti franchise rendszere lehetővé teszi, hogy Ön kis befektetéssel, kockázatmentesen bővíthesse meglévő üzletének kínálatát, vagy indíthasson egy új, jövedelmező vállalkozást.
A Fornetti 2004-ben alapította a Szívbeteg Gyermekekért Alapítványt, mely nonprofit szervezet több formában támogatja a betegek gyógyulását.